Forum

Notifications
Clear all

[Closed] Disclaimer

Gandang Bahay
(@ryoudev)
Member Admin

Ang forum na ito ay para lamang sa libreng pagsasalaysay ng mga opinyon, kasagutan, experience, at katanungan. Ang owner/s, administrator/s, moderator/s, at member/s ay hindi nangangahulugan na may pag kakaisa o perahes sa ibang indibidual, guest, o members na nagpopost ng kanilang salaysay o comments dito.

Inaanyayahan namin kayo na maging mabuti at marangal sa pag gamit ng forum na ito. Umiwas po sa pakikipag away, mararahas na pananalita, at pambabastos. Ang website/forum na ito ay may karapatan at layunin na gumawa ng mga hakbang upang maitaboy ang mga may masasamang layunin o gawain. Kagaya ng, at maliban sa, pag ban sa mga accounts ng mga gumagawa ng mga masasama o mga bagay na labag sa rules namin.

Ang mga bagay na maaari ninyong mabasa sa forum na ito hindi marapat na magamit bilang "legal" o "professional" counsel. Kunwari, kung kayo po ay may kwestyon sa titulo ng inyong lupa, maaari kaying magtanong dito pero pinapaalalahanan po namin kayo na maghanap din ng tunay na abogado na inyong mapgtatanungan ukol sa inyong kwestyon. Huwag po basta basta tumanggap ng kahit anong medical, legal, or government services mula sa mga maaaring magalok.

Topic starter Posted : 30/10/2023 7:28 pm